Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sinis ontzorgt

Sinis wil uw ontwerppartner of contractpartner voor ontwerp zijn. Sinis wil u, door het inzetten van ervaren en gekwalificeerde medewerkers, de zorg ontnemen en met u en voor u een eindproduct realiseren waarop we trots kunnen zijn.

Van planontwikkeling tot en met periodieke inspecties. In de loop van haar ruim 45-jarig bestaan heeft Sinis ruime ervaring opgedaan binnen diverse vakgebieden. Zo ontwerpen we volledig nieuwe installaties, maar voeren we ook studies en onderzoeken uit naar reeds bestaande installaties en installatiedelen. We besteden technische bestekken aan, maar controleren en begeleiden ook de werkzaamheden van de installateur. Kortom we kunnen de directie over het gehele bouwproces voeren maar het project ook uitsluitend van technisch advies voorzien.

Onze vakgebieden en specialisaties zijn: Elektrotechniek, Werktuigkunde, Transporttechniek, Beveiligingsinstallaties en Inspecties (voor al deze installaties). Het mag vanzelfsprekend lijken maar voor al deze vakgebieden voeren we uiteraard eventueel ook de directievoering en/of het projectmanagement uit, hetzij in een team toegevoegd aan een algemeen directievoerder/projectmanager hetzij direct als eindverantwoordelijk directievoerder of projectmanager.

Dit alles doen we ofwel in eigen beheer ofwel met een aantal zeer ervaren partners met wie we al jarenlange samenwerkingsverbanden hebben.

Sinis manifesteert zich graag als uw raadgevende adviseur en niet als een raaadvragende adviseurMensen werken met mensen, hoewel organisaties en bedrijven aan elkaar worden verbonden in projecten, hangt het succes af van de cohesie en de "klik"  tussen de mensen van die bedrijven en organisaties. Sinis probeert daarom bij een juiste klik, gedurende de gehele looptijd van een project, dezelfde contactpersoon als aanspreekpersoon in te zetten in de projectteams. Dit single point of contact blijft als zodanig functioneren,  vanaf aanvang tot en met nazorg.
Bovendien is het de intentie van Sinis, weer om dezelfde reden, dat niet alleen binnen projecten steeds dezelfde mensen werkbaar zijn maar zelfs binnen accounts. Dit houdt in dat Sinis voor de diverse accounts een 'pool' van vaste medewerkers voor de verschillende disciplines benoemd (autocad/engineering/projectleiding).

Sinis is dan ook met recht een vertrouwde partner te noemen, die continu werkt aan een perfecte uitvoering van al uw ontwerp en operationele processen.