Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sinis houdt het veilig

Het ontwerpen, verfijnen en optimaliseren van rijksgebouwen is ons niet vreemd. Sinds de oprichting in 1968 hebben wij een hele range van politiebureaus, belastingkantoren, gerechtsgebouwen, musea en penitentiaire inrichtingen ontworpen.

Deze ontwerpen hebben ondermeer betrekking gehad op nieuwbouwtrajecten maar veelal ook uit aanpassingen aan bestaande gebouwen voor renovatie, bestemmingswijzigingen, opwaarderingen, uitbreidingen en last but not least opwaarderingen van brandveligheid.
Vooral bij dit soort gebouwen is het van belang dusdanig te werk te gaan en dusdanig te ontwerpen dat het gebruik beperkt gehinderd, doorgang kan vinden. De populatie immers van dit soort gebouwen staat geen grote verhuizingen of discontinuïteit in de bedrijfsprocessen toe. Vooral in dit laatste is Sinis actief geweest en hebben we veel expertise opgebouwd.

Een aantal bijzondere projecten zoals gebouwen voor het Lockerbie Tribunaal en het Libanon Tribunaal vereisten een nog specialere inzet, enerzijds door hun specifieke karakter, anderzijds door hun internationale bezetting in eindgebruikers maar ook in de ontwerpteams.
Ook andere projecten die een hoge mate van beveiliging en integriteit eisen zijn door Sinis uitgewerkt.
Het werken in multidisciplinair  en muliticultureel verband met alle gepaste discretie is ons niet vreemd dus.