Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sinis doet het integraal en in 3D

BIM, bouw informatie modellering, is een nieuwe ontwikkeling in de ontwerpwereld. Een ontwikkeling die uitgaat van het bouwen van een gebouw in de computer, bouwen op schaal en in 3D. Dit betekent veel voor de ontwerpers van gebouwen. Een cultuuromslag.

BIM houdt in dat we op de tekentafel ofwel in de computer een gebouw geheel ontwikkelen en modelleren, dit betekent dus ook dat alle specificaties van installatie elementen opnemen in het model (zeg maar de tekening). Maar niet alleen dat, aan het model worden ook de berekeningen toegevoegd zodat wijzigingen meteen worden doorgerekend en zichtbaar worden gemaakt in alle ontwerpdisciplines. Het ontwerpen komt hierdoor terug bij de ontwerper.

We kunnen met deze methodiek ook tevoren kijken waar installaties en bouwkundige elementen conflicteren en deze conflicten oplossen en zich deze dus niet meer manifesteren op de bouwplaats. Faalkosten worden hiermee substantieel gereduceerd.

Een cultuuromslag, installaties worden al tot voorbij werktekening niveau uitgewerkt in de ontwerpfase. De balans tussen ontwerpkosten en uitvoeringsvoorbereidingskosten verschuift. De ontwerpers gaan weer tekenen. Ontwerptijd wordt langer, bouwtijd wellicht korter.
Veel antwoorden maar ook veel vragen, een betrekkelijk nieuwe methodiek. Toch ziet de gehele bouwkolom hierin toekomst.

Sinis heeft software van DDS aangeschaft, waarmee zogenaamde IFC (internationaal uitwisselingsformaat) modellen kunnen worden vervaardigd. Sinis is samen met LEVS architecten, Galjema, Cauberg Huygen en Galjema aan een fictief BIM project begonnen onder het motto "doen is beter dan erover praten". Met dit initiatief hopen we voldoende ervaring op te doen teneinde op korte termijn real time te gaan "bimmen"

Meer weten kijk op de site van het Nationaal BIM platform, mail of bel Sinis  op 013 535 41 35.