Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sinis doet het samen

PPS staat voor Publiek Private Samenwerking. Een contractvorm die we steeds meer tegenkomen, waarbij de opdrachtgever uit haar traditionele rol stapt en op basis van een uitgebreide specificatie het ontwerp en de bouw en soms ook de exploitatie en organisatie aan een private marktpartij overlaat.

Deze projecten worden in eerste instantie gekenmerkt door een prijsvraag-achtig karakter.  Na een eerste selectie op bekwaamheid en ervaring van geïnteresseerde marktpartijen, worden meestal 3 tot 5 partijen gevraagd te starten met ontwerpen en bieden. Na verloop van tijd wordt een opdracht gegeven aan de winnende partij.

Deze verandering wordt gekenmerkt door een verschuiving van ontwerpverantwoordelijkheid. Sinis heeft tot nu toe meegewerkt aan vier grote PPS projecten. Dit voor drie grote consortia, samengesteld uit landelijk opererende partijen. Het eerste project betrof de planvorming voor de nieuwbouw van een Detentiecentrum in Zestienhoven, het tweede betreft de nieuwbouw van de Bijlmerbajes in Zaandam. Dit tweede project loopt nog, het eerste project is helaas niet gegund aan het consortium waarvan SInis deel uitmaakte. Het derde en het vierde project betrof de ontwikkeling van twee grote penitentiare inrichtingen in Belgie voor een Belgische onderneming.

Meerr weten over PPS of op de hoogte blijven, kijk op de site van het PPS netwerk Nederland.