Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sinis staat niet stil

In de jaren 90 werd door RIjksgebouwendienst, nog steeds een gewaardeerde opdrachtgever van Sinis, een inspectiemethodiek ontwikkeld om bestaande en nieuwe transportinstallaties te schouwen en in kaart te brengen. Vanaf die tijd is Sinis bijzonder actief geweest met het uitbouwen van de transporttechnische discipline.

Uiteraard was Sinis al langer actief op dit vlak, liften werden in die tijd nog geheel separaat gespecificeerd en custom made gebouwd. In de loop der jaren is de manier en wijze van specificeren van transportinstallaties behoorlijk gewijzigd. Sinis beheerst deze discipline dan ook nog steeds al is hiervoor de kennis wel geoutsourced.

Sinis heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan bij het ontwerpen en aanpassen van onder andere:

  • Liften, roltrappen en -paden
  • Goederenheffers
  • Glazenwasinstallaties, vast en mobiel
Desgewenst kunnen deze installaties daarom dan ook volledig in onze ontwerpen worden geïntegreerd dan wel separate bestekken en documenten hiervoor worden opgesteld.