Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sinis kijkt goed uit

Beveiliging is een discipline die qua installaties en installatietechnieken vaak onder de elektrotechnische ontwerpdiscilpine valt. Alle installaties ziet U dan ook hier op onze site terugkomen. Beveiliging is echter meer dan beveiligingstechniek. Beveiliging begint net zoals alles bij het begin en niet met het ophangen van detectiemiddelen en camera's.

Sinis start bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium met het denken over de beveliging. Dit als het ontwerp nog gemaakt moet worden. Sinis werkt volgens de ontwerpmethodiek van de Haage Hogeschool, dit betekent dat we eerst nadenken over de organisatie van het proces en wat de specifieke beveiligingsaspecten hierin zijn c.q. de kritische processen. Kunnen we hierin veranderen of invloed uitoefenen hierop. Vervolgens worden bouwkundige maatregelene gefomuleerd en getracht deze te implementeren, als laatste komen elektronische beveligiingsmiddelene (detectie, camera's etc) aan bod.

Het mag vreemd klinken maar ons werk vinden wij zelf het beste resultaat hebben als er een minimum aan elektronische beveiligingsmiddelen is geïmplementeerd, deze middelen kosten een opdrachtgever immers niet alleen geld bij installatie ervan maar ook in de gehele exploitatie. Het draait dus altijd om een optimum in O (organisatie), B (bouwkundige maatregelen) en E (elektronika).