Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Sovak woon/zorg huisvesting 3 locaties

SOVAK, een zorgaanbieder op 64 locaties in Nederland, heeft Sinis in 2019 via een aanbesteding, het ontwerpen van alle elektrotechnische, werktuigkundige gegund. Sinis heeft in eerste instantie een voorlopig ontwerp uitgewerkt dat de basis gevormd heeft voor het uitwerken in bouwteamverband tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

//www.sinis.nl/cms/../userfiles/images/dscf9924.jpg

Sovak woon/zorg huisvesting 3 locaties

Projectgegevens

ProjectWoonzorg projecten 3 locaties SOVAK
OpdrachtgeverSOVAK
DisciplineElektrotechniek en werktuigkunde
Uitvoering2019-2021
Oplevering2021
Opdrachtsom totaal€ 4.440.000,- (bouwkosten)

SOVAK is een organisatie gericht op de zorg voor, en de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. Om deze zorg en ondersteuning te kunnen bieden, heeft of huurt SOVAK ten behoeve van haar cliënten woningen, dagbestedingscomplexen en behandelfaciliteiten, maar ook ruimte voor vrije tijd, recreatie en (ambulante) zorg steunpunten. SOVAK heeft haar werkgebied met name in West-Brabant. De kwaliteit van huisvesting is een belangrijk aspect in de kwaliteit van zorg én het welbevinden van cliënten en medewerkers. SOVAK streeft naar cliëntgericht, hoogwaardig, functioneel, ondersteunend, duurzaam, onderhoudsarm en toekomstbestendig vastgoed. SOVAK streeft naar een veilige en persoonsgerichte leefomgeving voor de toekomstige bewoners van de drie locaties. SOVAK ambieert woningen die adaptief zijn en eenvoudig aanpasbaar voor de persoonlijke voorkeuren van cliënten. De ruimten moeten in hoge mate zijn in te regelen om de veiligheid, vrijheid en het welzijn van cliënten te vergroten. Toepassingen voor een adaptief gebouw moeten in de eerste plaats in dienst staan van het vergroten van de veiligheid, vrijheid en welzijn van cliënten. Toepassingen die werkzaamheden van medewerkers vergemakkelijken, mogen niet ten koste gaan van de vrijheid en zelfbeschikking van de cliënten.  Samen hebben we oog voor de beleving van de fysieke omgeving. Als opdrachtgever hechten we veel waarde aan (deels) regelbare ruimten en voorzieningen op individueel niveau. We geven bij het ontwerp van onze gebouwen ruimte aan geur- en kleurbeleving en houden rekening met de toenemende mogelijkheden voor ondersteuning van onze dienstverlening door domotica- en robotica-oplossingen. De beleving van de omgeving is een belangrijke en bepalende factor voor het welzijn van onze cliënten. Met name akoestiek en de beleving van geluiden heeft een grote impact hierop.Sinis heeft voor dit project alle elektrotechnische en werktuigkundige installaties mogen ontwerpen tot en met uitvoeringsgereed ontwerp, vanaf defintief ontwerp is dit in bouwteamverband geweest. Sinis heeft hier onder de bezielende leiding van Qwinq bouwmanagement samen met Hooper Architects en Marquart Architecten, techniek tot levern mogen brengen en hiermee een daadwerkelijke inbreng mogen hebben in het welbevinden van clienten en personeel.