Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Kröller Müller Museum terrreinbeveiliging

In 2010 is ons bureau verzocht te participeren in de beveiliging van de beeldentuin van het Kröller Müller Museum. Deze tuin met een omtrek van 2,2 kilometer grenst aan het museum en bevat een waardevolle kunstcollectie.

Kröller Müller Museum terrreinbeveiliging

Projectgegevens

ProjectTerreinbeveiliging Kröller Müller Museum
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst Directie Projecten
DisciplineBeveiliging
Uitvoering2010 (start eerste ontwerpen)
Oplevering2012
Bruto oppervlakte2,2 km omtrek m²

Sinis is aangevangen met haar werkzaamheden op basis van een door Rijksgebouwendienst vervaardigd vooronderzoek.
Op basis van dit vooronderzoek zijn projecten bezocht waar het gelijke detectieprincipe is toegepast als voorgesteld in het vooronderzoek. Omdat niet alle partijen overtuigd waren van de haalbaarheid van een en ander is gezocht naar alternatieven.

Uiteraard is het gelukt een alternatief te vinden dat kon worden geïnstalleerd binnen tijd en budget, zoals deze beschikbaar waren. Het voert te ver om hier exact aan te geven hoe de beveiliging is opgebouwd. Volstaan dient te worden met de constatering dat 24 uur per dag 7 dagen lang het terrein bewaakt wordt op dusdanige wijze dat het onbevoegd betreden gesignaleerd wordt en er kan worden bekeken wie of wat deze signalering heeft veroorzaakt. Uiteraard is het met de nieuwe installatie mogelijk dat bewakingspersoneel snel kan reageren op een onbevoegde betreding.

Sinis is bijzonder trots op het feit dat zij hebben mogen bijdragen aan de beveiliging van dit museum en haar beeldentuin.