Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Tribunal for Lebanon

Het project betreft de verbouwing van een voormalig ministerie tot huisvesting voor een rechtbank waarin het Libanon Tribunaal is gehuisvest. De participatie van ons bureau heeft bestaan uit het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding van de buitenbeveiligingsinstallatie.

Tribunal for Lebanon

Projectgegevens

ProjectSpecial Tribunal for Lebanon te Leidschendam
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst, Atelier Internationale Projecten
DisciplineBeveiligingsinstallaties
UitvoeringMaart 2008
OpleveringDecember 2008
Aanneemsom totaal€ 1.176.612,00
Opdrachtsom totaal€ 55.3660,00

Deze installatie bestaat uit een camerasysteem opgebouwd uit digitale IP-cameratechniek, een intercominstallatie en alle beveiligingsverlichting. Het geheel wordt beheerst door een security-managementsysteem, waarin met computertechnieken beelden automatisch bij alarmen worden doorgeschakeld, maar ook bij afhandelingen van oproepen bij de toegangspoorten. De centrale bediencomputer (PC) is geplaatst in de 24/7 bemande loge. Alle beveiligingstechniek, bestaande uit signaleringen en schakelingen evenals locatie presentaties, wordt hier gecentraliseerd. Alle techniek is zo compact mogelijk uitgevoerd om de operator zo compact mogelijk te laten werken.

Ons bureau is gestart met een uitgebreide veiligheidsanalyse door bestudering van het pand en de bouwkundige opbouw. Uit deze analyse volgen de te nemen maatregelen. Na vaststelling daarvan is een ontwerp gemaakt met de concrete projectering van alle elementen, zijnde hekwerk, poorten, roadblockers, beweegbare bollards, intercomposten, camera’s en centrale apparatuur. Nadat er concensus was met alle partijen over het ontwerp is, na aanbesteding, een partij gestart met de uitvoering van het werk. Deze uitvoering is door ons bureau bewaakt op basis van het door ons bureau uitgewerkte bestek.

Op dit moment loopt het ontwerp voor de beveiligingsinstallaties in het gebouw. Dit doen we in opdracht van het Libanon Tribunaal zelf. Alle marktpartijen zijn door dit Tribunaal samengebracht in een bouwteam, dat momenteel samenwerkt aan de voorbereiding en realisatie van inbraakdetectie, bewegingsdetectie, observatie en communicatie.