Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Renovatie en aanpassing Van der Hoeven Kliniek Utrecht

Medio 2013 is Sinis, in eerste instantie door het Ministerie van Justitie, ingeschakeld om mee te denken aan de inrichting van een geheel nieuwe centrale meldkamer/portiersloge voor de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Deze CMK/portiersloge moest anders worden ingericht, evenals de gehele logisitiek hierom heen, als opmaat naar een herinrichting van de gehele kliniek.

Renovatie en aanpassing Van der Hoeven Kliniek Utrecht

Projectgegevens

ProjectRenovatie en aanpassing Van der Hoeven Kliniek Utrecht
OpdrachtgeverSTAAT. Bouwmanagement
DisciplineBeveiliging
UitvoeringMedio 2014
OpleveringBegin 2016

Omdat de klinkiek een andere populatie ging huisvesten, gingen er andere beveiligingseisen gelden. De kliniek die midden in een gebied is gesitueerd waar mensen wonen en werken, moest worden beveiligd als elke andere TBS kliniek in Nederland.Sinis is gestart met de inventarisatie van de bouwkundige situatie in relatie tot de geldende beveiligingseisen. Hierna is een advies uitgebracht aan de Kliniek via STAAT. Bouwmanagement, die de gehele organisatie van het proces in opdracht had. Verschillende dilemma's dienden te worden overwonnen, het was immers onmogelijk om aan de buitenzijde voorzieningen aan te brengen, de openbare weg was een vast gegeven.

Toch is door veel inventiviteit, samenwerking, praten en het  afwegen van risico's een oplossing bedacht, waarin alle partijen zich konden vinden.

Hierna is Sinis in opdracht van wederom STAAT. Bouwmangement gestart met het opstellen van de bestekstukken, de aanbesteding ervan en hierna de uitvoeringsperiode. In al deze fasen is Sinis actief geweest, in de uitvoeringsfase in een controlerende rol naast de projectmanager van STAAT, in de fasen voorafgaande aan de aanbesteding in een ontwerpende rol.
Sinis heeft niet alleen de beveiligingsinstallaties uitgewerkt tot in besteksformaat, maar ook de andere ontwerpdisciplines voorzien van informatie over eisen te stellen aan bouwconstructie, procedures en plannen. Dit in het kader van de integrale beveiliging. Zo is op uitermate prettige wijze samengewerkt met architectenbureau GGH architecten en een gebouw tot stand gekomen, waarin de beveiliging in orde is, maar ook de logistiek en esthetica.

Sinis kijkt met trots terug op dit project.