Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

P.I. Sittard vervangen CCTV en intercominstallatie, bouwdirectie

In PI Sittard; een gevangenis waar langgestraften verblijven, zijn onder supervisie van Sinis achtereenvolgens het cameraysteem en de verkeersdeurintercom installatie vervangen terwijl de inrichting volledig in gebruik is gebleven.

P.I. Sittard vervangen CCTV en intercominstallatie, bouwdirectie

Projectgegevens

ProjectPI Sittard vervangen CCTV en intercom
OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf
DisciplineBeveiliging
UitvoeringQ1 2018
Opleveringeinde mei 2018

Sinis is door het rijksvastgoedbedrijf begin december 2017 gevraagd de directie te voeren van de vervanging van het gehele cameraysteem in de Penitentiaire Inrichting in Sittard inclusief het hieraan gekoppelde verkeersdeurintercomsysteem. De gunning had inmiddels plaatsgevonden en de opdracht was bij een gerenomeerde en bekend met dit soort werken zijnde installateur onderebracht.
Sinis kreeg als taak het door derden vervaardigde bestek uit te voeren en toe te zien op een correcte implementatie afhandeling hiervan.

De grootste uitdaging hierin was het vinden van de tijd; in slechts drie maanden tijd moest zowel levering, voorbereiding, SAT, FAT en implementatie plaatsvinden zonder dat dit de bedrijfsvoering zeg maar adequate werking van de security in de weg stond.

Dank zij een hele korte communicatielijn en 100% medwerking en begrip van de eindgebruiker, de mensen van de PI dus, en een heel prettige samenwerking met de installateur, Tijssens te Heeze, is het gelukt dit project binnen de gestelde tijd en financiele kader af te ronden.