Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Penitentiair Complex Nieuwersluis

Op het complex staan twee gebouwen die aangemerkt zijn als rijksmonumenten. Er zijn vier cellengebouwen aanwezig, drie zijn normaal beveiligd en één is beperkt beveiligd. Het eerste cellengebouw betreft een logiesgebouw. Dit gebouw is geheel omgeven door een gesloten kooiconstructie, waardoor er geen behoefte meer is aan overklimdetectie. De overige twee cellengebouwen zijn samen met een dienstengebouw achter een penitentiaire barriëre gelegen, bestaande uit een vijf meter hoog, gedetecteerd, hekwerk. Het beperkt beveiligde gebouw bestaat uit een gebouw dat zonder perimeterbeveiliging op het terrein is geplaatst. Hier verblijven vrouwen net voor hun invrijheidstelling.

Penitentiair Complex Nieuwersluis

Projectgegevens

ProjectPenitentiair Complex Nieuwersluis
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst, Directie Projecten
DisciplineElektrotechnische, werktuigkundige, beveiligings- en transport-installaties
Uitvoering1998
Opleveringmaart 2009
Aanneemsom totaal€ 8.000.000,00
Opdrachtsom totaal€ 600.000,00

Het voormalige militaire celcomplex; de koning Willem III kazerne is momenteel in gebruik als jusititiële inrichting


Alle celgebouwen zijn voorzien van een installatie voor deurbesturing (i/o via PLC), deurcommunicatie (intercom) en deurvisualisatie (cctv). Deze installaties worden bestuurd vanuit twee centrale 24/7 bemenste loges via een security-managementsysteem. Verder zijn uiteraard de diverse gebouwgebonden installaties aanwezig, licht-/krachtinstallatie, data- en telefooninstallatie, brandmeldinstallatie, noodverlichtingsinstallatie, centrale energievoorzieningen en distributiesystemen, luchtbehandeling, centrale verwarming, rookgasafzuiging etcetera.Vanaf 1998 heeft ons bureau hieraan vrijwel permanent gewerkt. In eerste instantie diverse nieuwbouwtrajecten, daarna renovatie- en herinrichtingsprojecten. Het laatste project betrof diverse werkzaamheden in het kader van aanpassingen ten behoeve van het verbeteren van brandveiligheid. Vanaf 2003 hebben alle werkzaamheden plaatsgevonden in een 100% in gebruik zijnd gebouwencomplex.