Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Justititiële Jeugdinrichting Overberg

In 2008 heeft Sinis voor en met ABT 48 jeugdcellen gerealiseerd op de bestaande gesloten justitiële jeugdinrichting Overberg in Overberg. Deze nieuwbouw, een ontwerp van EGM Architecten uit Dordrecht, bestaat uit 48 zit-/slaapkamers, in de volksmond jeugdcellen genoemd. Sinis heeft alle elektrotechnische installaties en de beveiligingsinstallaties ontworpen, bestekgereed gemaakt en heeft ABT bijgestaan in de uitvoeringsbegeleiding, projectmanagement en directievoering.

Justititiële Jeugdinrichting Overberg

Projectgegevens

ProjectJustititiële Jeugdinrichting Overberg
OpdrachtgeverABT Velp
DisciplineElektrotechniek en beveliging
Uitvoering2008
Oplevering1.500.000
Bruto oppervlakte5000 m²

Nieuwbouw 48 zit-/slaapkamers
In 2008 is de nieuwbouw op het achterterrein opgeleverd. Hiervoor zijn eerst 3 bestaande woonpaviljoens gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestond uit 4 gebouwen elk geschikt voor maximaal 12 jeugdigen en een therapiegebouw (TAC-gebouw). Tussen 2 gebouwen is een opvangkamer (wisselkamer genaamd) opgenomen. De gebouwen van de nieuwbouw zijn ontworpen en ingericht als Open Inrichting. Per gebouw zijn op de begane grond gesitueerd; algemene ruimten, woonkamer, toezichtsruimte en 6 zit-/slaapkamers en op de verdieping ook 6 zit-/slaapkamers. De woonkamers kunnen eventueel d.m.v. tussendeuren als één grote woonkamer ingericht worden. Voor de nieuwbouw zijn alle noodzakelijke nieuwe infrastructurele voorzieningen vanaf de Gesloten Inrichting in het terrein aangelegd.


Luchtfoto terrein met gebouwen in aanleg

Overige op het terrein:
Omdat de nieuwbouw, 48 plaatsen, als Open Inrichting gebruikt wordt, zijn op het terrein de bestaande bakkerij ('t Bakhuus), 2 hout- en metaalwerkplaatsen en schoolgebouw behouden. Tevens bevinden zich op het terrein ook nog een kantoor- en vergadergebouw (Remmerstein) en een Gesloten Inrichting. Het terrein is in principe een open terrein dat alleen d.m.v. een slagboom afgesloten kan worden.
Sinis heeft verder zorg gedragen voor het in de bestaande bouw compleet vervangen van de camerasystemen binnen en buiten, het opwaarderen van de brandveilgheid, het vervangen van alle verlichting en noodverlichting en de aanleg van een nieuwe luchtplaats.Therapie gebouw (TAC) en een woonpaviljjoen