Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Kantorencomplex Haarlerbergpark Amsterdam voor ING

Haarlerbergpark is een kantorencomplex van 42.000 m2. ING heeft hiervan 28.000 m2 in gebruik genomen als kantoorruimte. Deze 28.000 m2 is rigoreus verbouwd en aangepast naar de huidige kantorenstandaard binnen ING (huisvestingsconcept ING).

Kantorencomplex Haarlerbergpark Amsterdam voor ING

Projectgegevens

ProjectING Haarlerbergpark Amsterdam
OpdrachtgeverING
DisciplineElektrotechniek, bouwkunde, beveiliging
UitvoeringQ4-2014
OpleveringQ4-2015
Bruto oppervlakte28.000 m²Het ING huisvestingsconcept wordt gekenmerkt door een hoge mate van IT-infrastructurele voorzieningen, een flexible werkomgeving, speciale kamers voor geconcentreerd werken; in groepsverband en individueel. Verder zijn er diverse soorten informele ontmoetingsruimten gecreëerd en de bij deze tijd horende restauratieve voorzieningen.Sinis heeft in dit project de afdelingen projectmanagement en procurement van ING ondersteund door het maken van ontwerpen en technische omschrijvingen voor de elektrotechnische, bouwkundige en beveiligingsinstallaties. Verder heeft Sinis in de procurementfase de ingediende offerten van de diverse aannemers beoordeeld.

Tijdens de uitvoering is Sinis een verlengstuk geweest van de projectleider van ING. Sinis heeft een totaalopdracht ontvangen voor het projectmanagement. Het project is in twee fasen ontwikkeld welke enigszins gelijk verliepen. Door een strak “opgelegde” planning is in samenwerking met ING en uitvoerende partijen het project tot een geslaagd eindresultaat gebracht, binnen de gestelde tijd en budget.

Wederom een geslaagd project waar lean and mean een bijzonder concept is gerealiseerd. Sinis is bijzonder in haar nopjes deelgenoot te mogen zijn van dit succes.