Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Huisvesting Rijkswaterstaat Dordrecht

In Dordrecht in een monumentaal pand dat in gebruik was en is door een overheidsdienst is een deel van het gebouw omgebouwd naar huisvesting voor Rijkswaterstaat. 


Huisvesting Rijkswaterstaat Dordrecht

Projectgegevens

ProjectHuisvesting Rijkswaterstaat Dordrecht
OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf
DisciplineElektrotechniek, werktuigkunde, safety en securiy
UitvoeringJanuari - Juni 2018
Oplevering29 juni 2018

Sinis is door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd te assisteren in de directievoering bij de realisatie van de plannen. De aanbesteding had plaatsgevonden, de realisatie is gestart in januari 2018 en is einde juni opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Omdat in een korte tijd een behoorlijk aantal aanpassingen aan de installaties dienden te worden gerealiseerd zonder dat de bedrijfsprocessen van de huidge gebruiker in gevaar kwamen, is Sinis gevraagd assitentie en toezicht te verlenen.

Omdat het hier een gebruiker betrof met kritiieke bedrijfsprocessen stond er veel druk op een "geruisloze uitvoering" Door veel coordinatie en communicatie onderling in het bouwteam is de verbouwing geruisloos verlopen.

Een kritiek punt verder was o.a. de realisatie van hoog vermogen laadstations voor elektrische automobielen in de  parkeergarage zonder dat er vermogen hiervoor beschikbaar was en zonder dat het pand spanningsloos gezet kon worden.
Verder dienden installaties voor luchtbehandeling en verwarming in bedrijf te worden aangepast en afgesplitst evenals datacommunicatie, brandmeldinstallatie en ontruimingsalarmering.

Samen met de bouw- en installatiepartners en ABT zijn we er trots op dat we dit project voor het Rijksvastgoedbedrijf tot een goed resultaat hebben mogen brengen.