Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Eigen toegangssluizen voor ING

In opdracht van ING Facility Management Amsterdam zijn door Sinis op diverse locaties verspreid in Nederland nieuwe standalone geldautomaten gerealiseerd, elk bestaande uit een geldautomaatruimte met eigen toegangssluis. Verder zijn diverse nachtkluizen eveneens elk met een eigen toegangssluis geïnstalleerd. Verder zijn van al deze locaties de alarminstallaties vervangen en opgewaardeerd.

Eigen toegangssluizen voor ING

Projectgegevens

ProjectGeldautomaten en nachtkluizen met eigen toegangssluis
OpdrachtgeverING Nederland
DisciplineBouwkunde, elektrotechniek en beveiliging
Uitvoering2012 en 2013
Oplevering2013

Het project is geheel door Sinis begeleid en voorbereid. Hieronder valt onder andere; het aanvragen van de omgevingsvergunnning, het voorbereiden en aanvragen van de infrastructuur, de voorbereidingen en bestellingen van de diverse apparatuur en de begeleiding en controle van de uiteindelijke fysieke realisatie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vooraf door de opdrachtgever en Sinis geselecteerde leveranciers, aannemers en installateurs.


Foto nachtkluis met eigen toegangssluis

Voorafgaande aan planning en controle vond steeds een opname op locatie plaats waarbij de locatie werd ingemeten, De resultaten hiervan werden vervolgens verwerkt op de benodigde  tekeningen en documenten  voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Na het ontvangen van de omgevingsvergunning werd samen met de leveranciers en aannemers op basis van tekeningen en omschrijvingen een gedetailleerde werkplanning opgesteld en werden alle overige betrokken partijen geïnformeerd. Vervolgens zijn de waarde transporteurs geinformeerd en is het legen en opnieuw vullen van de geldautomaten gepland. Na afronding van de werkzaamheden is elke locatie door Sinis operationeel getest en bij afdoende resultaat opgeleverd en in gebruik genomen.

Foto geldautomaat met eigen toegangssluis