Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Forensisch Centrum Teylingereind

In 2007 was er in de randstad nog een ernstig tekort aan celplaatsen voor de forensische jeugdzorg. De gesloten inrichting Teylingereind, die door de Frentrop Stichting wordt geëxploiteerd, besloot daarom in overleg met Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie, een verdubbeling te gaan realiseren op het terrein naast de bestaande inrichting.

Forensisch Centrum Teylingereind

Projectgegevens

ProjectForensisch Centrum Teylingereind Uitbreiding
OpdrachtgeverFrentrop Stichting
DisciplineElektrotechniek, werktuigkunde, beveiliging
Uitvoering2007 start ontwerp
OpleveringJanuari 2012 (nazorg incluis)
Aanneemsom totaal€ 10.790.000 (Et en Wtb aanneemsom)
Bruto oppervlakte15.062 m²

Na een Europese aanbesteding in 2007 werden Sinis en EGM gecontracteerd als ontwerpende partijen. De uitbreiding is te zien op bovenstaande foto en bestaat uit een balkvorm, hoefijzervorm en een aantal gekoppelde bungalow-achtige gebouwen op de uiterste hoek van het terrein.
Deze laatst genoemde bungalows zijn ontworpen als zogenaamde "Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI)" en zijn bedoeld voor detentie met een bijzonder laagdrempelig penitentiair niveau. Hierin worden jongeren gehuisvest die in de laatste fase van detentie verkeren en worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij. De balk huisvest algemene dienst, zoals kantoren en bezoekafdelingen, maar ook een komplete school. Het hoefijzer huisvest de jongeren in een volledig gesloten setting.


De binnenplaats van de woonafdelingen (hoefijzer)


Het ontwerp is gestart in 2007 en heeft door diverse ontwikkelingen een turbulent karakter gekend, waarbij tot in de uitvoeringsperiode diverse ingrijpende wijzigingen zijn doorgevoerd. Begonnen als uitbreiding is het ontwerp nu dusdanig opgeleverd dat bestaande inrichting en uitbreiding als twee separate inrichtingen kunnen functioneren met elk een eigen logistiek en beveiligingsniveau.


De entree in de balk

Sinis heeft het ontwerp en de complete uitvoeringsbegeleiding verzorgd van alle elektrotechnische en werktuigkundige installaties. De beveiliging in de gebouwen alsmede alle hiervoor benodigde beveiligingsinstallaties zijn eveneens door Sinis ontworpen. Uiteraard is de nodige aandacht besteed aan de brandveiligheid. Dit alles onder de bezielende leiding van DHV Zaandam.


Techniekruimte ergens in de balk