Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

D&C projecten ING

Onder de noemer Development and Change (D&C) heeft Sinis voor ING diverse werkzaamheden uitgevoerd op het vlak van onderhoud en wijzigingen. Sinis heeft hiervoor in 2011 en in 2012 drie tot vier dagen per week een senior projectleider op route gehad die op diverse locaties van ING in het hele land deze werkzaamheden voorbereid heeft en tot in de uitvoering begeleid.

D&C projecten ING

Projectgegevens

ProjectDiversen, onderhoud en aanpassingen ING kantoren
OpdrachtgeverING Facility management
DisciplineElektrotechniek, werktuigkunde en bouwkunde
Uitvoering2011-2012
Oplevering2012 en lopende

Onder de noemer Development and Change (D&C) heeft Sinis voor ING diverse werkzaamheden uitgevoerd op het vlak van onderhoud en wijzigingen. Sinis heeft hiervoor in 2011 en in 2012 drie tot vier dagen per week een senior projectleider als zogenoemde D&C consultant onderweg gehad, die op diverse locaties van ING in het hele land deze werkzaamheden voorbereid heeft en tot in de uitvoering begeleid.

De projecten zijn zeer divers en omvatten alle disciplines zoals bouwkunde, elektrotechnische installaties, werktuigkundige installaties en inrichting.
Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn:
• Ontmantelingen van bankwinkels, hoofdkantoren en geldtelcentra.
• Splitsing van regiokantoren en bankwinkels.
• Toegangscontrole hoofdkantoren.
• Energiebezuiniging o.a. LED-verlichting.
• Herinrichten parkeergarage Raad van Bestuur.
• Vervangen tegels buitenentree 33 bankwinkels.
• Vervangen keuken en herinrichten bedrijfsrestaurant hoofdkantoor.
• Vervangen meubilair en vloerbedekking in hoofdkantoren.
• Vervangen WKK installatie hoofdkantoor.
• Opstellen van diverse standaard documenten en P.v.E.’s.

Een deel van de projecten (ca. 12 per jaar) wordt door de D&C Consultant gedurende diverse stadia (voorbereiding / aanbesteding / start uitvoering / uitvoering en oplevering) gemonitord middels een door de D&C Consultant opgestelde checklist.

Aanpassingen aan een kantine na realisatie


De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het inventariseren van een vraag, probleem of wens vanuit de klanten op de hoofdkantoren dan wel de bankwinkels. Dit kan een op zichzelf staande vraag, probleem of wens zijn, maar het kan er ook een zijn voor meerdere kantoren.
• Het met de klant bespreken van voornoemde vraag, probleem of wens.
• Het opstellen van een Programma van Eisen of een werkomschrijving.
• Het opstellen van een kostenraming ten behoeve van budgetaanvraag.
• Het voorbereiden van een projectaanvraag.
• Het vervaardigen van schetsmatige tekeningen.
• Het opstellen van een mijlpalenplanning.


Aanpassingen aan een parkeergarage