Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

DIOO inventarisaties, besteksontwikkeling en uitrol

Door de Dienst Justitiële Inrichtingen is samen met het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe standaard ontwikkeld voor ICT omgevingen en de hierbij behorende data infrastructuur in hun gebouwen. Door Sinis is iov deze partijen een aantal objecten geinventariseerd en is in kaart gebracht waar afwijkingen op deze standaard zitten waarbij gelijktijdig een voorstel is ontwikkeld hoe deze aan te passen.

DIOO inventarisaties, besteksontwikkeling en uitrol

Projectgegevens

ProjectDIOO inventarisaties, besteksontwikkeling en uitrol
OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf/Ministerie van Justitie
DisciplineElektrotechniek
Uitvoering2018-heden

Het doel dat men hierbij voor ogen had was een uniforme infrastructuur in alle gebouwen in eigendom dan wel onder beheer van deze partijen en een overzichtelijke infrastructuur waarbij een strikte splitsing tussen kantoorautomatisering en netwerken voor technische automatisering en security een absolute vereiste was. Dit teneinde de data infrastructuur te laten voldoen aan nieuwe uitgangspunten voor ict omgevingen.
Sinis heeft voor diverse gebouwen gecontroleerd waar afwijkingen zaten in de aangetroffen infrastructuur en waar en hoe aanpassing mogelijk was. Op basis van een rapportage hiervan is, per geinventariseerd object, een aanbeveling en kostenraming gemaakt. Na consensus zijn voor diverse objecten de aanpassingen en vernieuwingen uitgewerkt tot een bestekset en is na aanbesteding hiervan, door Sinis de uitvoering begeleid tot oplevering.