Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

In 2010 werden diverse problemen aan gebouw en installaties van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn geconstateerd. Sinis is in eerste instantie gevraagd alle elektrotechnische en beveiligingstechnische installaties in en ten behoeve van het gebouw te inspecteren, te rapporteren wat afwijkend is van normgeving en programma van eisen, een oplossing te presenteren en de kosten hiervoor in beeld te brengen. Aanvullend hierop is Sinis gevraagd de door derden vervaardigde inspecties van bouwkundige zaken en werktuigbouwkundige installaties te integreren tot een integrale rapportage.

Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Projectgegevens

ProjectDetentiecentrum Alphen aan den Rijn
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst
DisciplineElektrotechniek, werktuigkunde, beveiliging, bouwkunde en projectmanagement
UitvoeringMedio 2010
OpleveringSeptember 2012
Aanneemsom totaal€ 15.000.000,- (elektrotechniek, bouwkunde en werktu
Bruto oppervlakte31.000 m²

Nadat vervolgens dus alle gebreken en afwijkingen in kaart gebracht zijn en er overeenstemming was tussen Rijksgebouwendienst als eigenaar van het gebouw en het Ministerie van Justitie als gebruiker, is Sinis gevraagd integraal de uitvoering ter hand te nemen van de voorgestelde en geaccoordeerde aanpassingen. Sinis is hiervoor samen met bouwkundig adviesbureau Two O Four uit Dordrecht en Adviesbureau Galjema, gestart met het vervaardigen van werkomschrijvingen, waarin de oplossingen voor de overeengekomen aanpassingen waren uitgewerkt. Deze werkomschrijvingen werden de hoofdaannemer, Van Wijnen Bouw, aangeboden ter afprijzing en voorbereiding. Na financiële accordering werd de uitvoering ter hand genomen.

Het gebouw is tijdens de inspecties in gebruik gebleven door een deel van de 1300 delinquenten. Tijdens de uitvoering van de diverse aanpassingen is het gebouw geheel ontruimd geweest. In nauw overleg met de eindgebruiker, Rijksgebouwendienst en de diverse technici van zowel Sinis en partners als Van Wijnen en haar partners, is de uitvoering in september 2012 opgeleverd.

Het complex bestaat uit de volgende bouwdelen:

 • Bouwdeel Oost: 4 bouwlagen met cellenvleugels en een sportzaal, fitness, algemene ruimten zoals medische dienst, stilteruimte, luchtkooi, sportplaats en luchtplaats (5 bouwlagen).
 • Bouwlaag West: deze is idem bouwdeel Oost (gespiegeld) (5 bouwlagen).
 • Bouwdeel K: ook wel Zuid genoemd met isoleercellen, receptiecellen, luchtplaats en luchtkooi (5 bouwlagen).
 • Bouwdeel L: ook wel badgebouw genoemd met o.a. inkomstencellen, opslag persoonlijke spullen, visitatie en douches en naastgelegen remise (1 bouwlaag).
 • Bouwdeel M: ook wel entreegebouw genoemd met voorportiers ruimte, telehoren, bezoekzaal, vergaderruimten en diverse kantoorruimten (4 bouwlagen).
 • Bouwdeel N: ook wel magazijngebouw genoemd met o.a. TD-ruimte, koelcel en magazijnruimten (2 bouwlagen).
Enkele aangepakte (elektrotechnische) problemen:
 • Glasvezelkoppeling aangebracht tussen alle bouwdelen, voorlopig t.b.v. brandmeld- en CCTV-installatie met de nodige aanpassingen hiervoor aan deze installaties.
 • Installaties geüpgraded naar huidige regelgeving.
 • Compleet nieuwe noodstroomvoorziening (en verzwaard) met tafelkoeler.
 • Nieuwe PvE’s brandmeld- en ontruimingsinstallatie opgesteld en brandmeldinstallatie voorzien van ja-conclusie m.a.w. geheel opnieuw gecertificeerd.
 • Alle tereinleidingen e- en w-installaties compleet vervangen (m.u.v. bluswatervoorziening) i.v.m. lekkages en beschadigingen.
 • Ledige mantelbuizen met trekputten aangebracht tussen alle bouwdelen t.b.v. mogelijke toekomstige nieuwe terreinkabels.
 • Nieuwe lekdetectie voor nieuwe CV-leidingen in het terrein.
 • Nieuwe brandput t.b.v. bluswatervoorziening in het terrein.
 • Complete aanpassing brandwerende voorzieningen.
 • Vernieuwen schacht- en kooideuren in bouwdelen Oost en West.
 • Vernieuwen kooitableaus en verlichting van alle personenliften.