Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Beveiligingsprojecten Sinis

In de achter ons liggende jaren heeft Sinis vele beveiligingsprojecten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers en/of eindgebruikers. Vanwege het bijzondere karakter dan wel ter bescherming van de eindgebruiker, is het niet mogelijk daarover specifiek uit te wijden op een website. Toch zijn we er trots op, aan dit soort projecten te mogen meewerken.

Beveiligingsprojecten Sinis

Projectgegevens

ProjectBeveiligingsprojecten Sinis
OpdrachtgeverDivers
DisciplineBeveiliging en beveiligingstechniek

Sinis start meestal met een analyse van de te beveiligen objecten; wat gebeurt er, welke handelingen of acties vinden plaats en waarom, wat zijn de specifieke gedragingen van de gebruiker in en om de objecten, waar zitten de risico's en hoe groot is de kans op het optreden hiervan. Na deze analyse worden de resultaten met de gebruiker en/of opdrachtgever besproken en kan het zo maar zijn dat bestaande werkwijzen of logistiek aan een kritische blik wordt onderworpen en wellicht gewijzigd. Alles met het oog op veilig en beveiligd werken en/of wonen.
Als dan duidelijk is hoe en waar de organisatie werkt en optimalisatie heeft plaatsgevonden (vanuit een beveiligingsoogpunt), kan bekeken worden welke concrete beveligingsmiddelen moeten worden toegepast en hoe hiermee omgegaan dient te worden. Op het laatst worden dus pas elektronische en mechanische beveiligingsystemen bedacht.

Het lijkt allemaal een beetje algemeen en dat is het natuurlijk ook, maar stelt u eens voor dat de beveliging van uw pand op een website terecht zou komen, dat wilt u ook niet. Nodig ons eens uit, dan vertellen wij graag wat meer en gedetailleerd over onze ervaringen en methodes.