Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider
Sinis - slider

Aanpassen data-infrastructuur Penitentiaire Inrichtingen

Het Minsterie van Justitie i.c. de automatiseringsdienst (SSC-I) heeft Sinis gevraagd te assisteren in de upgrading van diverse datanetwerken in Pentitentiare Inrichtingen in Nederland.
Dit naar aanleiding van klachten uit deze inrichtingen over snelheid, capaciteit en dergelijke.

Aanpassen data-infrastructuur Penitentiaire Inrichtingen

Projectgegevens

ProjectAanpassen data-infrastructuur Penitentiaire Inrichtingen
OpdrachtgeverMinisterie van Justitie SSC-I
DisciplineElektrotechniek
Uitvoering2014-heden
Oplevering2014-heden

Nadat een inventarisatie is gemaakt door SSC-I, wordt een schema opgesteld hoe de backbone is opgebouwd en welke apparatuur aanwezig is op locatie. Metingen worden gedaan ter verificatie van de klachten.
Hierna wordt in overleg tussen ons bureau en SSC-I bepaald, welke voorzieningen noodzakelijk aangepast dienen te worden en welke wenselijk zijn. Uiteraard is hierbij het standaard PvE van SSC-I voor dit soort installaties leidend.

Verder worden installaties, infrastructuur en ook hardware technisch opgeschoond. In de loop van jaren ontstaat een veelheid van verbindingen en hierbij benodigde componenten die op den duur de performance van een netwerk verzwakken.

Alle maatregelen worden vervolgens in een technisch contractdocument verwerkt, eventueel aangevuld met technische tekeningen. Deze documenten worden ter aanbesteding aan de markt aangeboden. Sinis doet deze aanbesteding in nauw overleg met SSC-I.
Na gunning wordt het gehele project door ons bureau begeleid tot en met oplevering en nazorg.